Headquarters
Design studio

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het Urban Jungle Project

Ingangsdatum: 18/07/2023

1. Aanvaarding van voorwaarden:
Welkom bij The Urban Jungle Project. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en alle gerelateerde diensten. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

2. Gebruik van de website:
a. Geschiktheid: U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u deze website alleen gebruiken met toestemming en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

b. Gebruikersaccount: Voor sommige functies van onze website moet u mogelijk contactgegevens opgeven. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

c. Gedrag van de gebruiker: U stemt ermee in onze website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en geen activiteiten te ondernemen die de goede werking van de website verstoren of belemmeren of inbreuk maken op de rechten van anderen.

3. Intellectueel eigendom:
a. Eigendom: Alle inhoud, materialen en intellectuele eigendommen op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, beelden, software en audiovisuele elementen, zijn eigendom van The Urban Jungle Project of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomswetten.

 

4. Door de gebruiker gegenereerde inhoud:
a. Inzendingen: Door inhoud in te dienen op onze website, zoals opmerkingen, recensies of andere door gebruikers gegenereerde inhoud, verleent u The Urban Jungle Project een wereldwijd, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken, te distribueren en weer te geven.

b. Verantwoordelijkheid: Je bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die je indient en deze mag geen rechten van derden schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten of publicatierechten, of lasterlijk, obsceen of onwettig zijn.

5. Koppelingen naar websites van derden:
Onze website kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door The Urban Jungle Project. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites. Het bezoeken van deze websites van derden is op eigen risico en wij raden u aan hun voorwaarden en privacybeleid te lezen.

6. Afwijzing van garanties:
a. Het Urban Jungle Project geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud op deze website. De website en de inhoud worden geleverd op een "as is" en "as available" basis.

b. Wij wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid:
a. The Urban Jungle Project is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of speciale schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van onze website, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

b. In rechtsgebieden die de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

8. Schadeloosstelling:
U stemt ermee in The Urban Jungle Project, haar aangesloten bedrijven, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim, eis of schade, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit uw gebruik van de website of enige schending van deze voorwaarden en bepalingen.

9. Wijzigingen van voorwaarden:
Het Urban Jungle Project kan deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De bijgewerkte voorwaarden zullen op deze pagina worden geplaatst en uw voortgezette gebruik van de website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de herziene voorwaarden accepteert.

10. Beëindiging:
The Urban Jungle Project behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie:
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

12. Contact met ons opnemen:
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via grow@theurbanjungleproject.com.

Sign up for our newsletter
Cookie instellingen

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies een deel van de functionaliteit van deze website niet beschikbaar kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

+ Toon meer
- Toon minder